• Murat Soğancıoğlu Cd. No: 7/2 Erenler / Sakarya
 • Her gün: 8:00 – 18:00
 • 0555 167 54 54

Çatıdan tahliye sistemleri arasında yeni nesil sistem olan Sifonik sistem kullanıcıların yağmur suyunun en iyi şekilde tahliye edilmesini sağlarken aynı zamanda vakumla rögara iletilmesini de sağlayarak suyun hızlı bir şekilde tahliyesini mümkün kılmaktadır.

Sifonik Sistem Nedir?

Sifonik tesisat kurulumu yapmak isteyenler için sifonik sistem nedir sorusu önem taşımaktadır. Günümüze değin yağmur sisteminin drejanı ile ilgili olarak geleneksel sistemler kullanılmış ancak değişen teknoloji şartları dahilinde yağmur suyunun boşaltılması için yeni özellikler gündeme gelmiştir. Geleneksel yağmur drejanı temelde yağmur sularının doğal akış ile hava ile yer değiştirerek boruların içinden akmasına dayanmaktadır. Bunun sağlanması da boruların yatay eğimde olması ile sağlanmaktadır. Su ile hava arasında kurulan denge suyun sağlıklı bir şekilde boşaltılması için en önemli etken olmaktadır. Bu sistemin temel çalışma prensibi boruda su ve hava ile birlikte çalışması gerektiğinden boru tam kapasite su ile çalışamamaktadır. Haliyle suyun boşaltılmasında süre ve tahliye konusunda çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir.

Sifonik Sistemin Kurulumundaki Özellikler

Sifonik drenaj sistemi kurulumunda belli başlı özelliklere azami oranda dikkat edilmektedir. Bu açıdan sifonik süzgeç ve malzemeler en yüksek verim sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Süzgeç malzemesi de paslanmaz çelikten yapılmış olup böylece uzun süreli kullanımlar için uygundur. Süzgeç haznesinin temel parçaları; girdap önleyici ayaklar, ayakların üzerinde yer alan ve platformu oluşturan girdap kırıcı levhalardan oluşmaktadır. Süzgeç hanesi bu bakımdan su yalıtımı kot altında suyu toplayacak şekilde tasarlanmakta olup suyun girdap hareketini kırıcı özelliktedir. Süzgeç haznesinde aynı zamanda girdap hareketinin suyu en fazla 4 santimetre yükseltebileceği hesaplaması yapılmaktadır. Süzgecin bütün parçaları tüm bunlar ile birlikte yivli sistem ile birbirine geçecek şekilde montaj yapılmakta ve tek bir parça haline gelmektedir. Aynı zamanda tıkanmayı önleyici plakalar da sistemin suyun içindeki atıklar sebebiyle tıkanmasını ve veriminin düşmesini engellemek için özenle tasarlanmıştır. Bu aşamalara dikkat edilerek yapılan kurulum aşamaları sonrasında sifonik sistem yağmur suyu tahliyesi için en avantajlı ve kullanışlı yöntem olmaktadır.

Sifonik Sistemin Avantajları

Sifonik sistem fiyatları ile de büyük bir avantaj sağlamakta ve böylece bir bütün olarak kullanıcılara en iyi verimi sunmaktadır. Sistem avantajları sıralanacak olursa;

 • Konvansiyonel yapı içindeki su yüzde 20 ya da yüzde 25 oranında tahliye yapılırken, sifonik drenaj sistemde bu oran yüzde 100 oranındadır. Bu ise çok daha verimli ve hızlı şekilde tahliye yapılmasını sağlamaktadır.
 • Sistemin temel çalışma prensibi için başat faktör olan vakumla için herhangi ek bir araca gerek yoktur. Sistem kendi kendisine vakumlama yapabilmektedir ve böylece özellikle uzun vadede son derece kullanışlı ve ekonomik özellikler gösterir.
 • Sistemin kurulumunda ve çalışmasında en az düzeyde süzgeç kullanılmaktadır. Sifonik süzgeç fiyatı da oldukça uygundur.
 • Geleneksel sisteme kıyasla kullanılan boru sayısının ortalama yarısı kadar boru kullanılarak malzeme masrafı da azaltılmaktadır.
 • Daha az yer altı borusu gerektirmekte ve böylece daha az işçilik ile yine daha az malzeme kullanımı sunmaktadır. Özellikle hafriyat çıkarmayan sistem böylece maliyetlerin de önemli oranda düşmesine neden olmaktadır.
 • Yüksek debilerden kaynaklı olacak şekilde kendi kendini temizleme özelliği bulunmaktadır. Böylece tesisatın tıkanma riski oluşmaz ve böylece tıkanıklık gibi sorunlar ile uğraşmaya gerek bırakmaz.
 • Binalarda yapısı gereği daha estetik bir görünüm sunmaktadır.
 • Herhangi bir altyapı çalışması gerektirmez ve montajı daha kısa sürelerde tamamlanmaktadır.
 • Özel askılama sistemi sayesinde boruların genleşmesinden ötürü oluşacak hareketlerin kontrol alınması sağlanır ve böylece daha güvenli bir tesisat özelliği oluşur. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi vermek gerekirse, sifonik sistemde boruların içinden akacak suyun debisi geleneksel sistemlere göre çok daha fazla olmasından ötürü suyun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için özel askılama sistemi gerekmektedir. Yüzde sıfır eğim ile boruların yatay ve güvenli çalışmasını sağlayacak olan sistem, kutu profillerinin tavana monte edilmesi ve kutu profillerinin üzerine geçirilecek olan özel boru kelepçeleri ile son derece güvenli bir çözüm sağlamaktadır. Bu yöntem ayrıca sistemin de uzun ömürlü olmasına da etki etmektedir.
 • Sistem bir bütün olarak güvenli ve verimli çalışma prensibine sahip olduğu için herhangi bir şekilde sızıntı sorunu göstermez ve çok kuvvetli yağışlarda bile işlevini en iyi şekilde gerçekleştirir. Çünkü boru ve bağlantı parçalarında alın kaynak ve elektro füzyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu sistemin sızdırmazlık yapısını güçlendirmektedir.

Bu özellikleri ile yağmur suyunun tahliyesi için sifonik yağmur suyu sistemi kullanıcılar için her zaman en iyi verimi ve çalışma koşullarını sunmaktadır.